Salsa Z3 (3/6)

13.11.2019 19:00 - 19:55download to calendar

"Salsa - Začiatočníci 3" je 6-týždňový kurz, tretí začiatočnícky kurz v poradí a predchádza mu kurz "Salsa - Začiatočníci 2".


Kurz určený:

 • záujemcom o zdokonaľovanie sa v salse
 • jednotlivcom/párom, ktorí zvládajú základy salsy, základy vedenia a sú schopní samostatne odtancovať základné figúry a variácie - so spájaním
 • predovšetkým absolventom kurzu "Salsa - Začiatočníci 2" (nadväznosť)
 • viac o salse: https://labomba.club/salsa

Zameranie kurzu:

 • zvládnutie komplexnejších tanečných figúr s priestorom na pestovanie tanečnej samostatnosti a kreativity v salsových variáciách
 • zvýšený dôraz na techniku/estetiku prevedenia figúr a na čitateľnosť vedenia partneriek (páni) a vnímanie náznakov/signálov (dámy)
 • viac o kurzoch salsy: https://labomba.club/salsa

Typ kurzu:

 • lekcie a kurz patria do kategórie "PRE ZAČIATOČNÍKOV"
 • 6 lekcií x 55min, 1x týždenne
 • zakúpiť si môžete časové vstupy (jednodňové alebo 30-dňové)
 • podrobnejšie informácie o cenách: info TU

Odporúčania a ďalšie informácie:

 • odporúča sa absolvovanie lekcií 1-6 a následne pokračovať kurzom "Salsa - Mierne Pokročilí 1", prípadne podľa doporučenia inštruktora
 • pred účasťou na lekciách tohoto kurzu sa odporúča absolvovanie kurzu "Salsa - Začiatočníci 2"
 • ideálnou príležitosťou pre rýchlejšie zdokonaľovanie sa sú pravidelné tančiarne a párty
 • do špeciálnej pozornosti dávame salsa festival "Bailando!" - workshopy, párty a koncert s medzinárodnou účasťou (info TU)
 • pre vylepšenie tanečného prejavu a estetickejší tanečný výraz sú odporúčané lekcie techniky tanca/stylingu a kubánskej rumby
 • 1x mesačne sa konajú bezplatné ukážkové lekcie salsy, na ktoré môžete pozvať svojich známych a zatancujete si salsu spolu :-)
 • aktuálny rozvrh všetkých salsa aktivít nájdete TU

Želáme veľa tanečných úspechov a radosti z tanca!