• Wednesday, 27. November 2019
18:00 - 18:55
 
19:00 - 19:55

tretí, posledný celok zo skupiny začiatočníckych kurzov

 
20:00 - 20:55

Skupinová forma salsy. Zábavné tanečné prevedenie.

 
21:00 - 1:00

Mambo time :-)