• Týždeň pre 8. august
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
8. 8. 9. 8. 10. 8. 11. 8. 12. 8. 13. 8. 14. 8.
 
18:00 - 18:55
 
 
 
20:00 - 4:00
 
 
 
18:00 - 18:55
 
 
 
 
21:00 - 3:00
 
 
 
18:00 - 18:55
 
 
 
 
 
 
 
19:00 - 19:55
 
 
 
 
 
 
 
19:00 - 19:55
 
 
 
 
 
 
 
19:00 - 19:55
 
 
 
 
 
 
 
20:00 - 20:55
 
 
 
 
 
 
 
20:00 - 20:55
 
 
 
 
 
 
 
20:00 - 20:55
 
 
 
 
 
 
 
21:00 - 1:00