Ako najrýchlejšie zistiť dostupnosť/obsadenosť sály v La Fiesta?

Spôsob A - konkrétne dni a sály

  1. http://today.lafiesta.sk
  2. nalistovať konkrétny dátum klikaním na neviditeľné prepínače umiestnené vpravo/vľavo od časového údaju)

Spôsob B - kalendár

  1. Kalendár eventov
  2. prepnúť zobrazenie na "Week" alebo "Month" v prípade potreby

Poznámky:

  • obsah sa priebežne upravuje, častokrát aj so zmenami v danom dni. Špeciálne v dňoch, keď začínajú tanečné kurzy - vtedy odporúčame preveriť dostupnosť sály e-mailom alebo telefonicky (02 -4488 9988)
  • prednosť má spravidla skôr prijatá požiadavka na rezerváciu
  • do budúcna sa pripravuje automatizovaný a zjednodušený systém rezervácií sál
  • v prípade otázok: info@eventimperium.com
  • ďakujeme za váš záujem a spoluprácu :-)